X

Wypełnij formularz by otrzymać kupon
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Trenerindywidualny.pl informuje, że:Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e mail, nr telefonu) przetwarzane będą przez Trenerindywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w celu umożliwienia Ci skorzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. o.o.Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty.Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Firmie Trenerindywidualny.pl sp. z o.o.Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Twoje dane zostaną usunięte z bazy jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z oferty Klubu.Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać poprzez przesłanie informacji na fitness@trenerindywidualny.pl(do zaznaczenia ) Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o we wskazanych w niniejszej deklaracji celach korzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o.

Czytaj więcej...
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o .o. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Trenerindywidualny.pl Sp. z o. o. informacji handlowych drogą telefoniczną oraz elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Udostępnienie danych jest dobrowolne i zostałe(a)m poinformowany(a), iż przysługuje mi prawo wglądu oraz poprawiania moich danych, jak również wniesienia pisemnego, żądania, by zaprzestano ich przetwarzania.
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Klubu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Trenerindywidualny.pl informuje, że:
Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e mail, nr telefonu) przetwarzane będą przez Trenerindywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w celu umożliwienia Ci skorzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. o.o.Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty.Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Firmie Trenerindywidualny.pl sp. z o.o.Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Twoje dane zostaną usunięte z bazy jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z oferty Klubu.Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać poprzez przesłanie informacji na fitness@trenerindywidualny.pl(do zaznaczenia ) Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o we wskazanych w niniejszej deklaracji celach korzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o.
X

Przeciążenia a bóle pleców.

ból pleców
Problem bólu pleców jest zjawiskiem powszechnym w społeczeństwach rozwiniętych, można go nazwać chorobą cywilizacyjną. Przyczynił się do tego rozwój techniki i motoryzacji, który "zmusił" nas do siedzącego trybu życia. Różnego rodzaju bólów pleców doświadcza 60-70% populacji, najczęściej spotyka on ludzi w wielu 35-55 lat.
Najczęstszymi przyczynami bólu narządu ruchu (zwłaszcza kręgosłupa) są:
·         nakładające się przeciążenia związane  z wykonywaną pracą,
·         siedzący tryb życia,
·         stres dnia codziennego.  

Postawa ciała człowieka będącą wypadkową stanu fizycznego i psychicznego, zmienia się pod wpływem zaistniałych przeciążeń. W przebiegu chorób bólowych kręgosłupa u większości chorych stwierdza się osłabienie mięśni kontrolujących postawę. Wynika to ze złej kontroli mięśniowej i prowadzić to może do trwałych deformacji w obrębie osiowego narządu ruchu.

Przeciążenie to stan, w którym pod wpływem działania sił na kręgosłup w procesie przenoszenie obciążeń przekroczona zostaje wytrzymałość fizyczna tkanek, zdolność adaptacyjna oraz wydolność czynnościowa mięśni, więzadeł stawów oraz kości u człowieka i z tego powodu dochodzi do zachwiania równowagi statyczno-dynamicznej. Mimo, iż przyczyn bólowych kręgosłupa jest wiele, bezwzględne przodujące miejsce pod względem częstotliwości występowania zajmuje właśnie choroba przeciążeniowa w różnych etapach jej zaawansowania:

·         3% to bóle wywołane czynnikami organicznymi (chemicznymi). Występują przy bardzo poważnych chorobach, np. nowotwory, zakażenia, chorowy reumatyczne. Mogą dawać objawy niemalże identyczne jak te wynikające z przeciążenia.

·         3% to bóle spowodowane urazami w wypadkach (w komunikacji, w przemyśle, w sporcie czy w domu).

·         ponad 90% to reszta dolegliwości spowodowana "zwykłymi", codziennymi, mechanicznymi przeciążeniami kręgosłupa.

Wyróżnia sie dwa podstawowe mechanizmy prowadzące do uszkodzeń kręgosłupa:

·         nagły uraz- zachodzi pod wpływem gwałtownego, silnego, jednorazowego urazu, szarpnięcia czy upadku. Dochodzi wtedy do uszkodzenie pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego i jego galaretowata część wydostaje się na zewnątrz, najczęściej dokanałowo (uszkodzenie części tylko-bocznej). Powstaje tzw. wypuklina lub przepuklina jądra miażdżystego.

·         przewlekłe przeciążenie- wieloletni proces zwyrodnienia dysku prowadzi do uszkodzenia tkanek pierścienia włóknistego. Proces ten rozwija się powoli, ma wiele etapów pośrednich.  Następuje stopniowe zużycie i degeneracja tkanek kręgosłupa, które poddawane są przeciążeniom przewyższającym ich wytrzymałość. Zmiany dotyczą najpierw mięśni około kręgosłupowych, następnie tkanek miękkich biernie stabilizujących kręgi (więzadła, powięzie, torebki stawowe i krążki międzykręgowe), aż w końcu dochodzi do zmian części kostnych kręgosłupa (trzonów i wyrostków kręgów).

Na drodze do przewlekłego rozwoju choroby wyróżnia się pięć etapów choroby przeciążeniowej:

1.       przeciążenia ze strony środowiska i różnych czynności życiowych na układ mięśniowy, zaburzenia sterowania centralnego układu nerwowego,

2.       powstawanie zaburzeń czynnościowych w obrębie układu mięśniowego i tkanek miękkich,

3.       powstawanie zaburzeń czynnościowych w systemie stawów kręgosłupa i miednicy,

4.       powstawanie zmian zwyrodnieniowych w obrębie krążków międzykręgowych, stawów kręgosłupa i trzonów kręgów,

5.       wtórne uszkodzenia w układzie nerwowym i mięśniowym - zaburzenia odruchów, niedowłady, porażenia spowodowane nasilonymi zmianami zwyrodnieniowymi.

Objawy w pierwszych trzech okresach są zwykle odwracalne (odwracalne zaburzenia czynnościowe), w pozostałych dwóch są stałe i trwałe, nieodwracalne.

instruktor fitness i pilates, trener personalny warszawa
fitness klub Ursynów
 

UMÓW SIĘ NA PIERWSZY, DARMOWY TRENING PERSONALNY

+
ogólnorozwojowy sylwetkowy
rehabilitacyjny po kontuzji motoryczny
pod kątem innego sportu
nasz karnet karta MultiSport
fitprofit ok system sam trening z wejściem

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Trenerindywidualny.pl informuje, że:Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e mail, nr telefonu) przetwarzane będą przez Trenerindywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w celu umożliwienia Ci skorzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. o.o.Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty.Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Firmie Trenerindywidualny.pl sp. z o.o.Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Twoje dane zostaną usunięte z bazy jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z oferty Klubu.Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać poprzez przesłanie informacji na fitness@trenerindywidualny.pl(do zaznaczenia ) Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o we wskazanych w niniejszej deklaracji celach korzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o.

Czytaj więcej...
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o .o. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Trenerindywidualny.pl Sp. z o. o. informacji handlowych drogą telefoniczną oraz elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Udostępnienie danych jest dobrowolne i zostałe(a)m poinformowany(a), iż przysługuje mi prawo wglądu oraz poprawiania moich danych, jak również wniesienia pisemnego, żądania, by zaprzestano ich przetwarzania.
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Klubu.