X

Wypełnij formularz by otrzymać kupon
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Trenerindywidualny.pl informuje, że:Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e mail, nr telefonu) przetwarzane będą przez Trenerindywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w celu umożliwienia Ci skorzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. o.o.Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty.Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Firmie Trenerindywidualny.pl sp. z o.o.Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Twoje dane zostaną usunięte z bazy jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z oferty Klubu.Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać poprzez przesłanie informacji na fitness@trenerindywidualny.pl(do zaznaczenia ) Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o we wskazanych w niniejszej deklaracji celach korzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o.

Czytaj więcej...
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o .o. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Trenerindywidualny.pl Sp. z o. o. informacji handlowych drogą telefoniczną oraz elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Udostępnienie danych jest dobrowolne i zostałe(a)m poinformowany(a), iż przysługuje mi prawo wglądu oraz poprawiania moich danych, jak również wniesienia pisemnego, żądania, by zaprzestano ich przetwarzania.
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Klubu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Trenerindywidualny.pl informuje, że:
Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e mail, nr telefonu) przetwarzane będą przez Trenerindywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w celu umożliwienia Ci skorzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. o.o.Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty.Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Firmie Trenerindywidualny.pl sp. z o.o.Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Twoje dane zostaną usunięte z bazy jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z oferty Klubu.Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać poprzez przesłanie informacji na fitness@trenerindywidualny.pl(do zaznaczenia ) Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o we wskazanych w niniejszej deklaracji celach korzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o.
X

Odkąd prowadzę treningi z młodymi zawodnikami spotykam się z prośbą rodziców o nie wprowadzanie ćwiczeń siłowych w plan treningowy ich dzieci, ponieważ hamuje to wzrost ich dzieci. Jest to niestety przekonanie bardzo powszechne, ale błędne. Aby doszło do zahamowania wzrostu u dziecka musiałaby zostać uszkodzona chrząstka wzrostowa, do czego nie ma prawa dojść, przy dobrze prowadzonym treningu. Co więcej, ćwiczenia siłowe u dzieci korzystnie wpływają na zdrowie dziecka.

Korzyści płynące z regularnego treningu siłowego to m.in.:

        lepsza mineralizacja kości ( w połączeniu w prawidłową dietą bogatą w wapno),
        zmniejszone ryzoko wystąpienia chorób serca (nadciśnienie tętnicze)
      zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, na korzyść tkanki mięśniowej, co ma istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystapienia otyłości i związanej z nią cukrzycy typu II. Wprowadzenie 16 tygodniowego trenigu siłowego u nastolatków z nadwagą poprawiło parametry składu masy ciała (spadek tkanki tłuszczowej) i zmniejszyło u nich ryzyko otyłości! (Shabi, G, Cruz, M, Ball, G, Weigensberg, M, Salem, G, Crespo, N, and Goran, M. Effects of resistance training on insulin sensitivity in overweight Latino adolescent males. Med Sci Sports Exerc 38: 1208–1215, 2006) Obecnie, szacuje się, że 15-30% nastolaktów w Polsce ma nadwagę lub jest otyłych. Badania prospektywne wykazały, że u młodzieży z otyłością, między 15 a 17 rokiem życia, jest zwiększone ryzyko wystąpienia otyłości w wieku dorosłym. Można zatem przypuścić, że 80% nastolatków będzie otyłymi dorosłymi. (Daniels S.R., Arnett D.K., Eckel R.H. i wsp.: Overweight in children and adolescents: pathophysiology, consequences, prevention, and treatment. Circulation 2005; 111: 1999–2012.)
        poprawa siły, koordynacji oraz wydolności mięśniowej
        zmniejszone ryzyko kontuzji u młodych sportowców oraz poprawa ich wyników sportowych

Aby trening siłowy był bezpieczny dla dzieci i młodzieży i przynosił korzyści zdrowotne, Amerykańskie Stowarzyszenie Trenigu Przygotowania Motorycznego NSCA wydało następujące wytyczne
(Aver D. Faigenbaum, William J. Kraemer, Cameron J. R. Blimkie, Ian Jeffreys, Lyly J. Micheli, Mike Nitka and Thomas W. Rowland: YOUTH RESISTANCE TRAINING: UPDATED POSITION STATEMENT PAPER FROM THE NATIONAL STRENGTH AND CONDITIONING ASSOCIATION. The Journal of Strength and Conditioning Research; Vol. 23, suppl. 5, S60-S79, 2009):

        ćwiczenia siłowe muszą być wykonywane poprawnie technicznie
        każda sesja treningowa musi być prowadzona przez doświadczonego trenera
        dzieci powinny mieć wyznaczone cele treningowe
        w przypadku prowadzenia zajęć grupowych nie można wprowadzać elementu rywalizacji
        ilość powtórzeń nie powinna być mniejsza niż 6, a co za tym idzie, co jest równe 60% jednego powtórzenia maksymalnego.

Mgr Anna Rozmus
certyfikowany trener NCSC, fizjoterepauta, trener personalny

UMÓW SIĘ NA PIERWSZY, DARMOWY TRENING PERSONALNY

+
ogólnorozwojowy sylwetkowy
rehabilitacyjny po kontuzji motoryczny
pod kątem innego sportu
nasz karnet karta MultiSport
fitprofit ok system sam trening z wejściem

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Trenerindywidualny.pl informuje, że:Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e mail, nr telefonu) przetwarzane będą przez Trenerindywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w celu umożliwienia Ci skorzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. o.o.Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty.Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Firmie Trenerindywidualny.pl sp. z o.o.Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Twoje dane zostaną usunięte z bazy jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z oferty Klubu.Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać poprzez przesłanie informacji na fitness@trenerindywidualny.pl(do zaznaczenia ) Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o we wskazanych w niniejszej deklaracji celach korzystania z oferty Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o.

Czytaj więcej...
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o .o. w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Trenerindywidualny.pl Sp. z o. o. informacji handlowych drogą telefoniczną oraz elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Udostępnienie danych jest dobrowolne i zostałe(a)m poinformowany(a), iż przysługuje mi prawo wglądu oraz poprawiania moich danych, jak również wniesienia pisemnego, żądania, by zaprzestano ich przetwarzania.
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Klubu.