X

Wypełnij formularz by otrzymać kupon


Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu klubu oraz wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o. ul Ciszewskiego 15 w Warszawie, celem realizacji umowy w zakresie świadczenia usług przez klub.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp.z o.o. w Warszawie w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mailowy informacji handlowych wysyłanych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w imieniu spółki, bądź na zlecenie jej partnerów biznesowych.
Akceptujemy karty
fitness klub ursynówfitness ursynówsiłownia ursynówsiłownia ursynówfitness ursynów
1.       Karta podarunkowa ważna jest przez 365 dni od dnia zakupu. Okres ważności Karty Podarunkowej nie ulega przedłużeniu. Środki nie wykorzystane w tym terminie przepadają.

2.       W momencie wydania Karty Podarunkowej TI Fitness Nabywcy następuje jej aktywacja.

3.       Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą na własność firmy Trenerindywidualny.pl Sp. z o. o. w momencie wydania karty.

4.       Kwota wpłacona na kartę podarunkową, ani jej część nie ulega zwrotowi lub wymianie na środki pieniężne.

5.       Zakupu karty podarunkowej można dokonać tylko na rzecz osoby drugiej, nie na użytek własny.

6.       Minimalna kwota wartości karty podarunkowej to 50 zł.

7.       Środki wykorzystane na karcie podarunkowej można przeznaczyć na zakup towarów z barku w klubie TI Fitness, karnety oraz pakiety treningów personalnych.

8.       Zakup karty podarunkowej możliwy jest tylko w siedzibie klubu TI Fitness na ul. Ciszewskiego 15, 02-777 w Warszawie.

9.       Klub TI Fitness nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone, uszkodzone lub skradzione, po ich wydaniu Nabywcy lub Użytkownikowi. Dowodem zakupu jest jedynie paragon fiskalny.

10.   Karta podarunkowa jest imienna. Każda karta przypisana jest jednej osobie.

11.   Dokonując zakupu karty podarunkowej należy wskazać osobę fizyczną będącą jej przyszłym użytkownikiem, podając pisemnie jej dane: imię oraz nazwisko.

12.   Osoba korzystająca z karty podarunkowej godzi się na warunki regulaminu TI Fitness, regulaminu siłowni, regulaminu treningów personalnych, regulaminu kącika zabaw, regulaminu zajęć grupowych dostępnych na stronie www.trenerindywidualny.pl.

13.   Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych firmie TI Fitness oraz odbiór Karty Podarunkowej TI Fitness oświadcza, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

14.   We wszelkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

UMÓW SIĘ NA PIERWSZY, DARMOWY TRENING PERSONALNY

+
ogólnorozwojowy sylwetkowy
rehabilitacyjny po kontuzji motoryczny
pod kątem innego sportu
nasz karnet karta MultiSport
fitprofit ok system sam trening z wejściem
Zapoznałem się i akceptuję regulamin treningów personalnych.