X

Wypełnij formularz by otrzymać kupon


Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu klubu oraz wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp. Z o.o. ul Ciszewskiego 15 w Warszawie, celem realizacji umowy w zakresie świadczenia usług przez klub.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trenerindywidualny.pl Sp.z o.o. w Warszawie w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mailowy informacji handlowych wysyłanych przez Trenerindywidualny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w imieniu spółki, bądź na zlecenie jej partnerów biznesowych.
Akceptujemy karty
fitness klub ursynówfitness ursynówsiłownia ursynówsiłownia ursynówfitness ursynów
  • TI Fitness zapewnia najwyższej jakości nadzór merytoryczny prowadzonych w swojej placówce usług treningów personalnych. Jakość tego nadzoru potwierdzona jest posiadanymi przez kadrę zarządzającą tytułami naukowymi i certyfikatami.
  • Trenerzy gwarantują prowadzenie Treningów Personalnych z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z posiadaną wiedzą i adekwatnie do głównego celu treningowego klienta.
  • TI Fitness umożliwia prowadzenie Treningów Personalnych w specjalnie do tego celu wydzielonym i wyposażonym miejscu (Strefa Treningu Personalnego).
  • Klient rozlicza się za usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem na recepcji klubu TI Fitness.
  • Klient może odwołać trening personalny bez żadnych konsekwencji do godziny 22giej dnia poprzedniego jeśli trening był zaplanowany do godziny 12tej i na 6h przed jego planowym rozpoczęciem jeśli był zaplanowany po godzinie 12tej. W innym przypadku trening zostaje uznany jakby się odbył i zostaje odliczony z pakietu.
  • Jeśli trening nie odbędzie się w planowym terminie z winy Trenera, zostaje wyznaczony nowy termin i klient otrzymuje jeden trening gratis.
  • Treningi Personalne z Trenerami TI Fitness mogą się odbywać jedynie na terenie klubu TI Fitness.
  • W przypadku stwierdzenia przez TI Fitness naruszenia niniejszego zapisu, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dalszych wykupionych przez Klienta usług, bez prawa do zwrotu środków związanych z wykupieniem tych usług.
  • Klient zobowiązuje się do udzielenie Trenerowi wszelkich niezbędnych dla bezpieczeństwa zajęć informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przebytych chorób, urazów oraz innych ewentualnych ograniczeń. Klient oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych i przed rozpoczęciem treningów skonsultował się w tej sprawie z lekarzem. Jeżeli takie przeciwwskazania ujawnią się podczas treningów prowadzonych na terenie TI Fitness, nie będą podstawą roszczeń odszkodowawczych Klienta wobec Klubu.
  • Pakiety treningów są terminowe i nie podlegają zwrotowi.

UMÓW SIĘ NA PIERWSZY, DARMOWY TRENING PERSONALNY

+
ogólnorozwojowy sylwetkowy
rehabilitacyjny po kontuzji motoryczny
pod kątem innego sportu
nasz karnet karta MultiSport
fitprofit ok system sam trening z wejściem
Zapoznałem się i akceptuję regulamin treningów personalnych.