FMS

FMSFMS (Functional Movement Screen) – system diagnostyki i treningu opracowany przez amerykańskiego terapeutę Gray’a Cook’a. Test oceny 7 podstawowych wzorców ruchowych stosowany jest z powodzeniem w trakcie pracy z zawodnikami na każdym poziomie sportowym i w różnych okresach przygotowawczych. System ćwiczeń korekcyjnych to algorytm pracy prowadzący do reedukacji zaburzonych wzorców co prowadzi do poprawy efektywności sportowców. Wiedza w praktycznej formie przekazywana jest w formie kilkudniowych szkoleń.