Funkcjonalny trening medyczny

FTT (Funkcjonalny trening medyczny) – obejmuje nowoczesne działania wywodzące się z kinezyterapii coraz częściej uzupełniające trakcyjny trening w klubach fitness. Szkolenie w tym zakresie obejmuje 5 – modułowy program szkoleniowy realizowany w 4 - dniowych blokach. Absolwenci otrzymuję usystematyzowaną wiedzę na temat zasad rządzących naszym ruchem, źródeł kontuzji, rozwoju systemów energetycznych czy optymalnych sposobów rozwoju sprawności motorycznej ćwiczących osób. Podstawą działań w funkcjonalnym treningu medycznym jest tzw. „funkcjonalność ruchu” przejawiająca się odwzorowaniem poszczególnych ćwiczeń w czynnościach dnia codziennego.