Test FMS.

Test FMS (Functional Movement Screen) zaliczany jest do grupy testów subiektywnych. Ocenia on podstawowe wzorce ruchowe. Celem testu jest wykrycie zaburzeń na poziomie mobilności, stabilności oraz kontroli nerwowo-mięśniowej. Został on stworzony w 1995 przez Graya Cook'a i Lee Burton'a do oceny ryzyka kontuzji u grup aktywnych takich jak osoby czynnie uprawiające sport, żołnierze, strażacy. Każdy z testów, może zostać oceniony od 0 do 3 punktów w zależności od jakości wykonania ruchu. Ocena 3 oznacza poprawny wzorzec ruchu, oceny niższe oznaczają nieprawidłowe wzorce ruchowe lub brak możliwości ich wykonania.

W skład baterii testów FMS wchodzą również testy prowokacyjne bólu. Ból podczas tych testów informuje osobę wykonującą test o potrzebie konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.