Testy wysiłkowe.


Każdy badany przed rozpoczęciem próby wysiłkowej przedstawia zaświadczenie lekarskie o zdolności do ćwiczeń. W przypadku stwierdzenia podczas wywiadu trenerskiego istotnych czynników ryzyka mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i/lub życia badanego wymagane jest wykonanie szczegółowych, klinicznych prób wysiłkowych wskazanych przez lekarza kardiologa.

Wspólnym, dla oceny wartości diagnostycznej wszystkich testów oceniających wydolność człowieka kryterium, jest ich dokładność i czułość w zakresie oceny cechy motorycznej jaką jest wytrzymałość. Wytrzymałość ta może być rozumiana wielorako: u sprintera będzie to zadanie utrzymania jak największej prędkości na dystansie 100 m, u piłkarza konieczność wielokrotnego powtórzenia krótkiego biegu z submaksymalną intensywnością a u maratończyka pokonanie dystansu 42 km 195m w jak najlepszym czasie. U każdego z tych zawodników konieczna będzie ocena innych wskaźników. Dla łatwiejszego zrozumienia tego zagadnienia zamieszczamy poniżej rycinę, która obrazuje zależność mocy wysiłku od czasu jego trwania.

wskaźniki wydolności


Wysiłki o mocy maksymalnej (MPO – Maximal Power Output) mogą trwać zaledwie kilka sekund, te o intensywności odpowiadającej maksymalnemu pułapowi tlenowemu (VO2max) od 4 do 7 minut, wreszcie długotrwała praca na poziomie progu mleczanowego (LT) może trwać nawet kilka godzin. Każdy z powyższych wskaźników ocenia inny aspekt wydolności a każdy z wykonywanych u nas testów ocenia inny, charakterystyczny dla danej dyscypliny sportowej parametr, decydujący o sukcesie sportowym zawodnika.

Zainteresowanych tematem wydolności czytelników zapraszamy do działu poświęconemu treningowi wydolności.