Nasza filozofiaDefinicja treningu przygotowania motorycznego wykracza poza ramy powszechnie rozumianego „treningu funkcjonalnego", „treningu personalnego" czy „treningu ogólnorozwojowego". Pojęcia te powszechnie stosowane przez przedstawicieli środowiska sportowego i fitnessowego są najczęściej niedoprecyzowane i zazwyczaj niezrozumiałe dla samych „używających". Dlatego też zdecydowaliśmy się, bazując na doświadczeniu własnym oraz innych organizacji tego typu opierając się także na najnowszych doniesieniach nauki zaproponować system treningowy możliwy do zastosowania zarówno dla amatorów jak i zawodowych sportowców.

Stosujemy tutaj zasadę czterech podstawowych filarów:

Filar 1: Potencjał ruchowy
Zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. Za pierwszym z tych aspektów kryje się zdolność do wykonywania zadań ruchowych zgodnych z prawidłowym wzorcem ruchowym, za drugim możliwości w zakresie generowania siły, mocy oraz zdolności do utrzymania tych parametrów w czasie (inaczej wytrzymałość). Obszar ten obejmuje szerokie spektrum działań począwszy od rehabilitacji, prehabilitacji, korekcji wad postawy czy przywrócenia prawidłowych nawyków ruchowych, poprzez sport amatorski a skończywszy na treningu przygotowującym do wyczynowego uprawiania konkretnych dyscyplin sportowych. Nasze działania są skierowane zarówno do dzieci, osób dorosłych jak i ludzi starszych. Wszyscy trenujący, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej, powinni dążyć do pewnego minimalnego poziomu sprawności w zakresie wszystkich cech motorycznych. Natężenie poszczególnych elementów tej układanki będzie różnicowało ich, w zależności od wieku, potrzeb, trybu życia i wymagań uprawnianej aktywności fizycznej.

Filar 2: Regeneracja
Czyli umiejętności optymalnego wykorzystywania okresu odpoczynku pomiędzy kolejnymi treningami oraz wyważenia relacji obciążenia treningowego do okresu odnowy biologicznej. Zastosowanie odpowiednich technik oraz zabiegów pozwoli na istotne skrócenie czasu powrotu organizmu do równowagi tzw. homeostazy a tym samym umożliwi wykonanie większej ilości efektywnej pracy treningowej w danych przedziale czasowym.

Filar 3: Kompetencji Mentalnych
Rozumiana przede wszystkim jako szukanie motywacji do treningu oraz jako umiejętność radzenia sobie z napięciem w sytuacjach stresowych. Z sytuacjami takimi mamy do czynienia zarówno w sporcie jak i w życiu codziennym

Filar 4: Odżywianie
Tak jak nie ma jednego modelu treningu tak i nie ma jednego modelu diety. Sposób odżywiania powinien być dostosowany do rodzaju uprawianej aktywności sportowej, wieku, płci i innych istotnych cech biologiczno- środowiskowych. Odejście od szablonów oraz fachowe wsparcie merytoryczne pozwoli uniknąć błędów żywieniowych niweczących często cały wysiłek włożony w trening.