Profesjonalni sportowcy (seria PRO)

Programy treningowe z tej serii są najlepszą zintegrowaną formą wsparcia dla profesjonalnych zawodników. profesjonalni-sportowcyWsparcie to obejmuje aspekty treningowe, żywieniowe oraz terapeutyczne, a jego celem nadrzędnym jest poprawa wyników sportowych przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych.

Nasze programy treningowe opierają się na budowaniu poszczególnych, istotnych dla wyniku sportowego cech motorycznych, takich jak: siła, moc, szybkość oraz specyficzna dla danej dyscypliny wytrzymałość. Równocześnie, mając na uwadze obniżenie ryzyka urazów, zawierają one komponenty związane z poprawą mobilności i gibkości. Profesjonaliści najwyższej klasy niemal każdego dnia wykonują pracę na granicy możliwości adaptacyjnych organizmu. W celu maksymalnego wykorzystania tych mechanizmów konieczne jest odpowiednie przygotowanie zarówno pod kątem fizycznym jak i mentalnym. Oprócz bezpośredniego wpływu na poprawę bieżących wyników sportowych działania te będą podstawą długiej i owocnej kariery sportowej.

Programy z serii PRO zapewniają zintegrowane wsparcie specjalistów z następujących dziedzin: